תכנון מערכות מים לנוי, נופש ורחצה.

שירות לאדריכלי נוף, יזמים, חברות לניהול בניה.


ברכות נוי, ברכות שיקוף, ברכות דגים, גינות מים, נימפאות ולוטוסים,
מזרקות, מפלים, נחלים, אגמים, אמות מים, ברכות שכשוך ושחיה טבעיות.

אנחנו מתכננים:

    יזמים: האוניברסיטה העברית, גבעת רם ירושלים -  קבוצת יצחק תשובה - אינטרגרין מקבוצת קונלוג - דור כימיקלים.  
    חברות ניהול: אחים מרגולין - ברן - אמיר מלכין - מבנים ונתיבים - שיכון ובינוי.

    אדריכלי סביבה: עד אדריכלי נוף - מוריה סקלי אדריכלים - חלי אלול צלניקר אדריכלי נוף - מרחב ירוק אדריכלות נוף.

    בין לקוחותינו: