אקוהלוג'יק בע"מ

טלפון: 050-688-1166

קיבוץ להבות חביבה מיקוד 3883500


ברכות נוי, ברכות שיקוף, ברכות דגים, גינות מים, נימפאות ולוטוסים, מזרקות, מפלים, חלים, אגמים, אמות מים, ברכות שכשוך ושחיה טבעיות.

אנחנו מתכננים:

    יזמים: האוניברסיטה העברית, גבעת רם ירושלים -  קבוצת יצחק תשובה - אינטרגרין מקבוצת קונלוג - דור כימיקלים.  
    חברות ניהול: אחים מרגולין - ברן - אמיר מלכין - מבנים ונתיבים - שיכון ובינוי.

    אדריכלי סביבה: עד אדריכלי נוף - מוריה סקלי אדריכלים - חלי אלול צלניקר אדריכלי נוף - מרחב ירוק אדריכלות נוף.

    בין לקוחותינו: