השירות שאנו מציעים

 • במפגש הראשון נלבן את כל הפרטים החשובים, נבין מה הרעיון העצובי.  נציג לכם את הכללים והכלים העיקריים: איזה עומקים, איזה דגים, איזה צמחים, מפלסים ושאר פרטים חיוניים ונגבש יחד פתרון מיטבי לאלמנט המים. 

 • בשלב הבא, נגיש לכם אומדן מתכנן מפורט לפרויקט, והצעה לתכנון ופיקוח.
   

 • כשנשתלב בצוות היועצים, נתכנן את מערכת ההפעלה של אלמנט המים בסופרפוזיציה מלאה ובתאום מלא עם כל היועצים המעורבים (אדריכלות, חשמל, בטיחות, נגישות, אינסטלציה, איטום, קונסטרוקציה).
   

 • אנחנו מגישים תכניות לעיון, למכרז ולביצוע.
  התכנון כפוף לתקנות מים לנוי, בטיחות, נגישות, חשמל.
   

 • לאחר בחירת הקבלן המבצע אנו מבצעים פיקוח-על, על תהליך הבניה וההתקנה של צנרת וציוד ההפעלה הייעודי.
   

 • אנו מסיימים את חלקנו כאשר המערכת עובדת במיטבה ומוכנה למסירה למזמין.