השירות שאנו מציעים

 • במפגש הראשון נלבן את כל הפרטים החשובים, נבין מה הרעיון העצובי.  נציג לכם את הכללים והכלים העיקריים: איזה עומקים, איזה דגים, איזה צמחים, מפלסים ושאר פרטים חיוניים ונגבש יחד פתרון מיטבי לאלמנט המים. 

 • בשלב הבא, נגיש לכם אומדן מתכנן מפורט לפרויקט, והצעה לתכנון ופיקוח.
   

 • כשנשתלב בצוות היועצים, נתכנן את מערכת ההפעלה של אלמנט המים בסופרפוזיציה מלאה ובתאום מלא עם כל היועצים המעורבים (אדריכלות, חשמל, בטיחות, נגישות, אינסטלציה, איטום, קונסטרוקציה).
   

 • אנחנו מגישים תכניות לעיון, למכרז ולביצוע.
  התכנון כפוף לתקנות מים לנוי, בטיחות, נגישות, חשמל.
   

 • לאחר בחירת הקבלן המבצע אנו מבצעים פיקוח-על, על תהליך הבניה וההתקנה של צנרת וציוד ההפעלה הייעודי.
   

 • אנו מסיימים את חלקנו כאשר המערכת עובדת במיטבה ומוכנה למסירה למזמין.

  יזמים: האוניברסיטה העברית, גבעת רם ירושלים -  קבוצת יצחק תשובה - אינטרגרין מקבוצת קונלוג - דור כימיקלים.  
  חברות ניהול: אחים מרגולין - ברן - אמיר מלכין - מבנים ונתיבים - שיכון ובינוי.

  אדריכלי סביבה: עד אדריכלי נוף - מוריה סקלי אדריכלים - חלי אלול צלניקר אדריכלי נוף - מרחב ירוק אדריכלות נוף.

  בין לקוחותינו: